Ghost Poss Het VPI

Ghost Poss Het VPI

  • Boa Constrictor
  • Boa Constrictor
  • Female
  • Ghost Poss Het VPI

The Ghost Poss Het VPI is a double recessive boa constrictor mutation. A Ghost boa is the combination of the Anery and Hypo genes.